header antennes op het dak

Is 5G de vervanging van Glasvezel?

5G is de term voor het nieuwe mobiele netwerk waarbij 5G staat voor: 5e Generatie. Een aansluiting op internet gaat via een vast of mobiel netwerk. Voor vast internet was dat voorheen het kopernetwerk. In Nederland wordt momenteel hard gewerkt om dit netwerk grotendeels te vervangen door glasvezel. Tegelijkertijd zijn voor het mobiel netwerk providers, fabrikanten en overheden druk bezig met de ontwikkeling van 5G. Dit mobiele netwerk heeft een aantal voordelen ten opzichte van glasvezel. Zo heeft het een hogere gegevensdoorvoer en minder vertraging dan glasvezel. Daarnaast werkt 5G draadloos. Omdat steeds meer apparaten draadloos werken en onderling willen communiceren is het dus geen rare gedachte dat 5G glasvezel kan vervangen. Maar is dat reëel?
1 tot 5G

linkedin Door Arnoud Hersbach, Innovation & Development – BNS Data Logistics

5G-breedband

De huidige internet infrastructuren bestaan tot nu toe altijd over een serie fysieke verbindingen (kabels). Dat zijn over het algemeen glasvezel kabels die van de centrale naar een kast (POP) lopen. Deze kast verdeelt de signalen naar individuele aansluitingen of huishoudens. Deze laatste kilometer – last mile – bestaat uit een fysieke bekabeling (dit kan glasvezel, koper of Coax zijn). Bij zakelijke verbindingen is het gebouw aangesloten op glasvezel en zijn de werkplekken in het gebouw met koper (ethernet) op een bedrijfsnetwerk (LAN) aangesloten.

De term 5G-breedband werkt wat verwarrend omdat het lijkt te duiden op een volledig draadloze breedbandoplossing. Maar niets is minder waar. Wat 5G-breedband (ook bekend als 5G Fixed Wireless Access of FWA) daadwerkelijk doet, is die fysieke laatste kilometer (‘last mile’-verbinding) vervangen door een draadloze netwerkverbinding. Het overgrote deel van deze 5G-netwerken blijft dus aangesloten op hetzelfde type glasvezelnetwerk als standaard vaste breedband.

De bottleneck van de laatste kilometer

Waar de glasvezelkabel de verdeelpunten bevoorraadt vanuit één grote pijp, is er een uitdaging voor de verdere verdeling naar de individuele aansluitingen. Omdat het veel tijd – en geld – kost om ​deze  laatste kilometer (last mile) te vervangen voor glasvezel, blijven veel providers de huidige koperverbindingen (DSL en Coax) gebruiken. Dit netwerk ligt er immers al en is grotendeels afbetaald. Door nieuwe (zoals pair bonding) technieken te gebruiken op de huidige aansluitingen zijn providers vaak nog wel in staat hogere snelheden te realiseren over deze oudere techniek.

bottleneck 5G

Met de explosieve groei van mobiel internet en draadloze apparaten is er steeds meer behoefte aan een verreikend internetsignaal. Mobiele telefoons, laptops en een steeds grotere hoeveelheid smarthome producten zoeken via radiotechnologie naar een wifi-toegangspunt of mobiele zendmast. Dat noemen we device gebonden internet. De kwaliteit en snelheid van deze verbinding (en hierdoor ook de prijs) wordt bepaald door laatste kilometer (last mile), de soort kabel (Koper, Coax en glasvezel) en de afstand tussen het huis en de centrale. Want hoe verder van de centrale hoe lager je maximale snelheid is. (POP). Als 5G-radio snel genoeg is, hoeven we de kabels helemaal niet naar ons huis te leiden.

Is 5G dan ook veel sneller?

Het aanbod van snelle glasvezel verbindingen is vaak nog beperkt tot de randstad en grote steden. Door het eerder genoemde probleem met grotere afstand tot de centrale moeten de meer afgelegen of dunbevolkte gebieden daardoor genoegen nemen met ondermaatse prestaties (snelheden van maximaal 2Mbps/10Mbps). De nieuwste technische definities met betrekking tot 5G tonen downloadsnelheden tot 50 Gbit/s. Hierbij gaat het natuurlijk om de maximale (theoretische) snelheid. In de praktijk ligt het bereik tussen de 5 Gbit / s en 30 Gbit/s. Dat is ongeveer 1000 keer sneller is dan 4G! De keuze van de provider via welke frequentie het signaal loopt, is hierin wel doorslaggevend. De huidige glasvezel providers bieden over het algemeen een maximale snelheid van 1000 Mbit/s. Er wordt momenteel getest met snelheden tot 10Gbit op glasvezel (P2P als XGS-pon) en Coax met docsis 3.1. Maar klanten die gebruik kunnen maken van snelheden boven 1Gbit zijn voorlopig nog beperkt. Afhankelijk van de gekozen frequentie kan 5G dus sneller zijn dan het huidige glasvezel netwerk. In Nederland zijn we nu gestart met 700-, 1400- en 2100-MHz-frequenties voor o.a. het 5G-netwerk.

In 2022 wordt de 3,5 Gigahertz-frequentie geveild. Daarna volgt nog de 26 GHz-frequentie. Pas als we naar 3,5 Gigahertz en hoger gaan, zijn snelheden haalbaar die gelijk of hoger zijn aan de snelheid van het huidige glasvezel. Om dit te realiseren is een enkele glasvezelverbinding met het basisstation en de benodigde 5G-infrastructuur nodig. Simpel gezegd komt dit neer op de aanleg van kleine basisstations verspreid over antennemasten en bovenop gebouwen.

De aanleg van 5G is goedkoper dan glasvezel

De voordelen van 5G-breedband of 5G FWA ten opzichte van glasvezelbreedband is niet alleen de snelheid. Een ander groot voordeel zijn de relatief lage aanlegkosten. Er is geen monteur nodig om het huis fysiek aan te sluiten op een bekabeling. Providers hebben minder hoge kosten doordat er geen fysieke bekabeling in de grond nodig is. Natuurlijk moeten de 5G antennes wel zijn aangesloten op het glasvezel netwerk.  De schatting is dat 5G-providers 50% goedkoper uit is voor het aanleggen van een 5G netwerk. De 5G-oplossing is namelijk plug and play – het werkt net zo eenvoudig als verbinding maken met een draadloze router. Daardoor volstaan  providers met het aanbieden van een zelfinstallatie-instructie. Die besparingen kunnen leiden tot een lagere prijs van het internet abonnement. Er zijn voorspellingen die er van uitgaan dat huishoudens die aangesloten zijn op 5G een besparing kunnen realiseren van meer de € 200  per jaar. Ook kan de contractduur korter zijn, omdat providers de installatiekosten niet hoeven terug te verdienen.

Glasvezelbreedband is goedkoper in onderhoud

Tot zover de voordelen van een breedband verbinding via 5G. Maar er zijn ook een aantal nadelen te benoemen. Bijvoorbeeld de operationele kosten. Dankzij de lage onderhoudskosten en het lage energieverbruik is glasvezelbreedband namelijk veel goedkoper in gebruik dan 5G breedband. De lage onderhoudskosten realiseert men  voornamelijk doordat, nadat de kabel ingegraven ligt, er vrijwel geen onderhoudskosten meer zijn. Dit in tegenstelling tot de zendmasten die nodig zijn voor 5G. Deze zijn gevoelig voor weeromstandigheden en brandstichting en moeten schoongehouden worden.

De schatting is dat de bedrijfskosten van 5G-breedband 5 keer hoger worden dan die van glasvezel. Daar tegenover staat dat 5G-breedband een interessante en lage investering is voor operators. Want hoewel 5G-breedband dus vrij duur is in netwerkbeheer, levert de investering op een breedbandverbinding meer op dan alleen de 5G verbinding. De infrastructuur die 5G-breedband gebruikt is namelijk dezelfde infrastructuur die gebruikt word voor mobiele telefonie. De aanleg van 5G-breedband levert dus meerdere voordelen op.

In huis dekking

5G kiest voor de radiotechnologie voor het gebruik van hoge frequentie. Hoge frequentie golven kennen een korter bereik maar leveren sneller internet. Maar ook korte golven laten zich makkelijker tegenhouden, zelfs boombladeren kunnen al een belemmering zijn. Door de aandacht voor duurzaamheid in nieuwbouw wordt in de bouw materiaal gekozen dat de warmte in de winter binnen en in de zomer buiten houdt. Dat zorgt voor een extra uitdaging voor het bereik van radiogolven. Op 4G hebben we al de problemen dat het binnenhuisbereik beperkt is in nieuwbouw woningen en dat wordt met 5G alleen maar erger. Een buiten antenne biedt dan de oplossing.

Is 5G gevaarlijk voor de gezondheid?

Veel mensen maken zich zorgen over de gezondheidseffecten van 5G.  In Nederland staan op dit moment ongeveer 46.000 zendmasten. Voor een goede 5G dekking in heel Nederland hebben we zeker 10% meer masten nodig, oftewel een kleine 5000 zendmasten extra. Om te bepalen of de straling effect heeft op de gezondheid vergelijken we de straling van 5G met de huidige straling producerende technologieën. De elektromagnetische straling van 5G is een niet-ioniserende straling. Dat betekent dat de straling op een lagere frequentie ligt dan de ioniserende straling van bijvoorbeeld röntgen of radioactieve straling. Daardoor kunnen we vaststellen dat 5G niet dezelfde –schadelijke – gezondheidseffecten heeft als ioniserende straling. De straling is zo laag dat het niet of nauwelijks schadelijk is volgens algemeen geldende normen.

Infographic van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over 5G straling en gezondheid

straling ion-niet ion

Ondanks dat 5G dezelfde straling uitzendt als 2G, 3G of 4G, is er wel een verschil in de wijze waarop de signalen worden ontvangen. Naast dat 5G minder makkelijk door muren heen dringt als 4G, bundelt de 5G-mast de straling enkel wanneer de gebruiker verbinding maakt (Beamforming). Een voordeel hierbij is dat er dus minder constant contact is. Een lager vermogen kan dus juist de totale blootstelling aan straling lager maken.

Ook zijn er in de directe omgeving juist minder elektromagnetische velden. 5G maakt namelijk meer gebruik van hoge radiofrequenties, die minder ver het lichaam binnendringen dan 3G- of 4G-straling. Wel komen er dus meer masten in Nederland om dezelfde goede dekking te garanderen.

Vervangt 5G nou wel of niet glasvezel op de laatste kilometer?

Nee, 5G maakt een glasvezelverbinding niet overbodig, maar biedt wel een goed alternatief voor de laatste kilometer voor snelle internettoegang. We hebben altijd glasvezel nodig om de antennes met elkaar te verbinden. Op korte termijn, lees binnen 5 jaar, behalen we nog geen snelheden op 5G die kunnen meten met glasvezel. Pas als we naar 3500 mHz en hoger gaan behalen we snelheden die gelijk of hoger zijn aan het huidige glasvezel. Een keuze voor glasvezel is nog steeds een goede keuze.

Gebruikte bronnen:

https://www.ericsson.com/en/networks/offerings/fixed-wireless-access

https://breedbandhk.nl/content/glasvezel-versus-5g

https://www.telecompaper.com/nederlands/dossiers/5g-veilingen-int

https://www.kennisplatform.nl/wat-betekent-5g-voor-de-gezondheid/

 « Terug

Comments are closed here.

Klantenservice

+31 (0)30 204 00 00
ISO

Contact

Witboom 2
4131 PL  Vianen
+31 (0)30 204 00 00
Email: sales@bns.nl

Copyrights 2019 - BNS Data Logistics B.V.