Jeroen van Kerkhof algemeen directeur BNS Data Logistics

Jeroen van Kerkhof - BNS Data Logistics

Jeroen van Kerkhof is per 1 januari 2020 aangesteld als algemeen directeur bij BNS Data Logistics. Dat meldt Bastiaan Kuijlaars, voormalig directeur en eigenaar van het bedrijf.

Na 11 jaar leiding geven aan BNS Data Logistics draagt Bastiaan Kuijlaars op 1 januari 2020 het stokje over aan Jeroen van Kerkhof. Onder Bastiaans leiding groeide BNS uit tot een van de grootste fulfillment bedrijven voor internet en telecomleveranciers in Europa.

Jeroen van Kerkhof is sinds 2015 werkzaam bij BNS. Hij vervulde onder andere de functie van salesmanager en commercieel directeur.

Bastiaan Kuijlaars dacht lang na over zijn vertrek. “Ik heb 16 jaar lang hard gewerkt bij BNS. Eerst 5 jaar voor de inkoop en sinds 2008 als directeur. We hebben in deze periode woelige tijden meegemaakt. Ik realiseerde me in 2019 dat ik wat anders wil gaan doen en heb na lang nadenken besloten om te vertrekken. In goed overleg met het management team evenals de raad van advies kwamen we tot de beslissing Jeroen te vragen als opvolger. Ik heb het volste vertrouwen in Jeroen en ook de koers die hij de laatste jaren uitstippelde voor BNS.”, zegt Kuijlaars.

Kuijlaars blijft betrokken bij BNS. Vanuit zijn rol in de Raad van Advies gaat hij zich bezighouden met het ontwikkelen en verder uitbouwen van internationale betrekkingen.


Press Release in English: Jeroen van Kerkhof managing director of BNS Data Logistics
Jeroen van Kerkhof has been appointed managing director of BNS Data Logistics as of 1 January 2020. This is announced by Bastiaan Kuijlaars, former director and owner of the company.
After managing BNS Data Logistics for 11 years, Bastiaan Kuijlaars will pass the baton to Jeroen van Kerkhof on 1 January 2020. Under Bastian’s leadership, BNS grew into one of the largest fulfilment companies for internet and telecom providers in Europe.

Jeroen van Kerkhof has been working at BNS since 2015. He has held the position of sales manager and commercial director, among others.

Bastiaan Kuijlaars has been contemplating his departure for a long time. “I have worked hard at BNS for 16 years – the first 5 years in purchasing and since 2008 as director. We have experienced turbulent times during this period. I realized in 2019 that I wanted to do something different and after careful consideration I decided to leave. In close consultation with the management team and the advisory board, we decided to ask Jeroen to be my successor. I have full confidence in Jeroen and the course he has set for BNS in recent years.” says Kuijlaars.

Kuijlaars remains involved with BNS. From his role in the Advisory Board, he will be working on the development and further expansion of international relations.


Pressemitteilung in Deutsch: Jeroen van Kerkhof Geschäftsführer BNS Data Logistics
Jeroen van Kerkhof wurde am 1. Januar 2020 als neuer Geschäftsführer von BNS Data Logistics vorgestellt. Das gab Bastiaan Kuijlaars, ehemaliger Geschäftsführer und Firmeninhaber, bekannt.
Nach elfjähriger Leitung von BNS Data Logistics überlässt Bastiaan Kuijlaars am 1. Januar 2020 Jeroen van Kerkhof die Geschäftsführung. Unter Kuijlaars Leitung wuchs BNS zu einem der größten Fullfillment-Unternehmen für Internet und Telekommunikationsanbieter in Europa heran.

Jeroen van Kerkhof arbeitet seit 2015 bei BNS. Er erfüllte unter anderem die Funktion des Salesmanagers und des kaufmännischen Leiters.

Bastiaan Kuijlaars hat lange über seinen Abschied nachgedacht: „Ich habe 16 Jahre lang für BNS hart gearbeitet. Zuerst fünf Jahre lang für den Einkauf und seit 2008 als Geschäftsführer. Wir haben in dieser Phase turbulente Zeiten erlebt. 2019 wurde mir bewusst, dass ich etwas anderes machen möchte und nachdem ich lange und intensiv darüber nachgedacht habe, habe ich beschlossen, Abschied zu nehmen. In enger Absprache mit dem Management und dem Beirat kamen wir zu dem Schluss, Jeroen zu fragen, ob er die Nachfolge antreten möchte. Ich habe das vollste Vertrauen in Jeroen und den Kurs, den er in den letzten Jahren für BNS eingeschlagen hat.“, sagt Kuijlaars.

Kuijlaars bleibt BNS erhalten. Im Rahmen seiner Funktion im Beirat wird er sich mit dem Ausbau und der Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen beschäftigen.


Over BNS

De wereld is verbonden door het internet, en daarom is connectiviteit cruciaal. BNS Data Logistics biedt sinds 1998 een breed portfolio aan hardware, logistiek- en automatiseringsdiensten voor leveranciers van internet en telecom. Onze partners kunnen zich daardoor volledig richten op hun kernactiviteiten. BNS draagt bij in kennis en klantgerichtheid met een laagdrempelige organisatie en een zeer compleet pakket aan automatiseringsdiensten. BNS staat bovendien voor gedegen processen waarbij efficiency, flexibiliteit en transparantie vereisten zijn.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene Meijdam, Marketing en Communicatie, telefoonnummer 030 204 00 18, e-mail: irene.meijdam@bns.nl.

Nederlands persbericht.
Press release (English)
Pressemitteilung (Deutsch)

« Terug

Klantenservice

+31 (0)30 204 00 00

Contact

Witboom 2
4131 PL  Vianen
+31 (0)30 204 00 00
Email: sales@bns.nl

Copyrights 2019 - BNS Data Logistics B.V.